Terapia dla dzieci

Terapia neurologopedyczna dla dzieci obejmuje pacjentów, którzy w wyniku czynników rozwojowych i okołoporodowych  nie nabywają zdolności mowy lub też zdolność ta jest zaburzona.

Terapia neurologopedyczna ma na celu aktywizację naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych.

Terapia dla dorosłych

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych obejmuje osoby, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) całkowicie utraciły umiejętność mowy lub też mają trudności z prawidłową komunikacją.

O mnie

Jestem doświadczoną logopedką i neurologopedką. Moją specjalnością jest kompleksowa diagnoza i terapia neurologopedyczna. Prowadzę skuteczną terapię wad, zaburzeń mowy i zaburzeń miofunkcjonalnych zarówno dzieci jak i dorosłych. Stosuję wiele nowoczesnych metod terapeutycznych, zawsze dostosowanych do potrzeb pacjentów.

Posiadam wszechstronne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy jako logopeda i neurologopeda. Ukończyłam specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu logopedii a następnie neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem terapeutką miofunkcjonalną, manualną oraz Ceryfikowanym Terapeutą Leczenia Zaburzeń Motorycznych Jamy Ustnej Systememu MFS. Stosuję także kinezjotaping, terapię czaszkowo-krzyżową, terapię MNRI wg Masgutovej, metodę Dyna Lingua M.S oraz wiele innych metod znacznie podnoszących skuteczność terapii.