Oliwia, lat 3 – opóźniony rozwój mowy

Córka mówi bardzo mało i niewyraźnie. Chodzimy na terapię raz w tygodniu i już widzimy poprawę. Oliwia bardzo lubi zajęcia u pani Joanny. Dostajemy też zadania i zalecenia jak pracować w domu.

Tymon, lat 4 – zaburzenie żywienia

Nasz syn prawie nic nie je. Jesteśmy pod opieką pani Mazurkiewicz od pół roku. Stosujemy masaże, zmieniamy swoje nawyki i powoli zaczyna być lepiej. Pani Joanna zwróciła nam uwagę na sprawy,
o których dotąd nie mieliśmy pojęcia.

Miłosz, lat 5 – autyzm

Nasz syn ma zdiagnozowany autyzm. Otrzymaliśmy bardzo dużo cennych porad.

Szymon, lat 6 – dyslalia

Syn miał wadę wymowy. Przez pół roku byliśmy na 8 wizytach. Pracowaliśmy w domu na materiale, który otrzymywaliśmy od Pani Asi. Wskazówki i zalecenia, a także plan terapii był dla nas jasny. Pani Mazurkiewicz potrafiła także nas odpowiednio zmotywować. Dziś syn mówi idealnie.

Julia, lat 7 – opóźniony rozwój mowy

Mieszkamy na stałe zagranicą. Nasza córka ma kontakt z 4 językami w żadnym nie mówi w satysfakcjonujący sposób. Utrzymujemy kontakt z Panią Joasią przez internet i jest to dla nas wybawienie, gdyż w naszym kraju nie ma takich specjalistów i takiego podejścia.

Kasia, lat 24 – jąkanie

Z jąkaniem zmagałam się całe życie. Już po miesiącu terapii u Pani Mazurkiewicz zaczęłam mówić lepiej. Dziś mówię bardzo dobrze. Nowo poznani znajomi nie wierzą, że kiedykolwiek miałam kłopot z mówieniem. Ci którzy, mnie znają pytają jak to zrobiłam. Sama żałuję, że wcześniej nie rozpoczęłam pracy nad sobą.

Franciszek, lat 67 – dyzartria i afazja

Tata po wylewie nie mówił nic. Był bardzo sfrustrowany. Dziś jego głos jest silny, komunikuje swoje potrzeby i wierzymy, że to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo.

Maria, lat 58 – afazja

Przyjechaliśmy z żoną na turnus rehabilitacyjny na Ziemię Kłodzką. Z usług pani Mazurkiewicz korzystaliśmy bardzo intensywnie, codziennie. Po 2 tygodniach poprawa była bardzo widoczna. Żona mówiła dużo lepiej, była też w znacznie lepszym stanie psychicznym. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Joannie za fachową pomoc i życzliwość.

Janina, lat 68 – 69,5 – przyśpieszona degeneracja funkcji poznawczych oraz mowy na tle naczyniowym i neurodegeneracyjnym.

Prowadzona terapia obejmowała usprawnienie mowy, ćwiczenia pamięci oraz wparcie pacjentki w wymiarze psychologicznym. Janina bardzo chętnie wykonywała zalecone zadania, współpracowała z dużym zaangażowaniem, na co na pewno wpłynął m.in. fakt, że bardzo dobrze czuła się pod opieką pani Joanny Mazurkiewicz. Pani magister była zawsze bardzo dobrze przygotowana do zajęć i proponowała pacjentce aktywności stymulujące osłabione funkcje, stopniując ich trudność w sposób komfortowy dla Janiny. Regularna współpraca zaowocowała opóźnieniem procesów degeneracyjnych, co było już dużym sukcesem w kontekście dolegliwości. Pojawiała się nawet okresowa poprawa.

Jesteśmy bardzo wdzięczni pani Mazurkiewicz za prowadzenie bliskiej nam osoby w ogromnym wyzwaniu, przed jakim stanęła.