Terapia dla dorosłych

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych obejmuje osoby, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) całkowicie utraciły umiejętność mowy lub też mają trudności z prawidłową komunikacją:

 • afazja
 • dyzartria
 • jąkanie
 • inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego

Terapia neurologopedyczna ma na celu aktywizację naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych.

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
 • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
 • edukację i reedukację umiejętności pisania i czytania

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy:

 • ćwiczenia stymulujące mowę impresyjną (rozumienie przekazu słownego)  oraz mowę ekspresyjną (mówienie),
 • ćwiczenia stymulujące spontaniczną aktywność słowną,
 • ćwiczenia rozwijające teorię umysłu w obszarze komunikacji i wyobraźni, tworzenie matryc konwersacyjnych,
 • pracę nad motywacją pacjenta do komunikacji,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe,
 • ćwiczenia z zastosowaniem metody Dyna- Lingua M.S.

Terapia neurologopedyczna ma na celu aktywizację naturalnych procesów rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, które determinują rozwój funkcji psychicznych.

Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Dostarczenie na pierwsze spotkanie dokumentacji medycznej, zawierającej wyniki badań oraz opinie specjalistów, może przyspieszyć proces diagnostyczny.